PN-Z-04248-2:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości strychniny -- Oznaczanie strychniny na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Zakres

Metoda polega na przepuszczeniu przez sączek włókninowy znanej objętości powietrza, w celu osadzenia na nim aerozolu strychniny, na wyekstrahowaniu strychniny roztworem fazy ruchomej do chromatografu i wykonaniu oznaczania z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną. Najmniejsze stężenie strychniny jakie można oznaczyć tą metodą wynosi 0,055 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04248-2:1996 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości strychniny -- Oznaczanie strychniny na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Data publikacji 29-02-1996
Data wycofania 07-11-2022
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30