PN-Z-04245-2:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości 2-dietyloaminoetanolu -- Oznaczanie 2-dietyloaminoetanolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Metoda polega na adsorpcji 2-dietyloaminoetanolu na żelu krzemionkowym, wyekstrahowaniu go mieszaniną metanol-woda i chromatografowaniu otrzymanego roztworu. Najmniejsze stężenie 2-dietyloaminoetanolu jakie można oznaczyć tą metodą wynosi 12,5 mg/m3 w 15 l pobranego powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04245-2:1996 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości 2-dietyloaminoetanolu -- Oznaczanie 2-dietyloaminoetanolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 07-03-1996
Data wycofania 30-08-2017
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30