PN-Z-04242-3:2011 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości morfoliny -- Część 3: Oznaczanie morfoliny na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par morfoliny na żywicy XAD-2 pokrytej izotiocyjanianem 1-naftylu, desorpcji otrzymanej pochodnej acetonitrylem i analizie otrzymanego ekstraktu metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Najmniejsze stężenie morfoliny, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 3,6 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04242-3:2011 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości morfoliny -- Część 3: Oznaczanie morfoliny na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Data publikacji 13-09-2011
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30