PN-Z-04241-2:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości tantalu i jego związków -- Oznaczanie tantalu na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

Metoda polega na osadzeniu pyłu tantalu na sączku membranowym, mineralizacji próbki i sporządzeniu roztworu w rozcieńczonym kwasie azotowym. Tantal w otrzymanym roztworze oznacza się metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Najmniejsze stężenie tantalu, jakie można oznaczyć podaną metodą wynosi 1,2 mg/m3. Metody nie należy stosować do oznaczania tantalu w obecności żelaza

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04241-2:1996 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości tantalu i jego związków -- Oznaczanie tantalu na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 07-03-1996
Data wycofania 07-11-2022
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30