PN-Z-04237:1994 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie dwuchlorometanu, 1,2-dwuchloroetanu, trójchloroetylenu i czterochloroetylenu w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą chromatografii gazowej

Zakres

Metodę stosuje się do badania próbek powietrza pobieranych przez 30 minut. Oznaczane związki adsorbuje się na węglu aktywnym i desorbuje p-ksylenem. Ekstrakt analizuje się za pomocą chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (ECD). Oznaczalność metody wynosi: dla dwuchlorometanu 15 ug/m3, dla 1,2-dwuchloroetanu 20 ug/m3, dla trójchloroetylenu 0,3 ug/m3 i dla czterochloroetylenu 0,1 ug/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04237:1994 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie dwuchlorometanu, 1,2-dwuchloroetanu, trójchloroetylenu i czterochloroetylenu w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 23-12-1994
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
ICS 13.040.20