PN-Z-04234-02:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości m-ksylidyny -- Oznaczanie m-ksylidyny na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Metoda jest stosowana do badania powietrza na stanowisku pracy podczas przeprowadzania kontroli sanitarno-higienicznej. Najmniejsza wartość m-ksylidyny jaka może być oznaczona tą metodą wynosi 0,5 miligrama w metrze sześciennym powietrza. Metoda polega na absorpcji m-ksylidyny na żelu krzemionkowym, ekstrakcji jej alkoholem etylowym i oznaczeniu m-ksylidyny w ekstrakcie metodą chromatografii gazowej. Podano aparaturę, przyrządy i materiały, odczynniki i roztwory, przygotowanie rurek pochłaniających, pobieranie próbek, warunki chromatografii, sporządzenie krzywej wzorcowej, wykonanie oznaczania, obliczanie wyniku oznaczania

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04234-02:1993 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości m-ksylidyny -- Oznaczanie m-ksylidyny na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 28-12-1993
Data wycofania 11-08-2014
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30