PN-Z-04232-02:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości krzemianu etylu -- Oznaczanie krzemianu etylu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną

Zakres

Metoda polega na pochłanianiu par krzemianu etylu w płuczkach z roztworem kwasu siarkowego, zhydrolizowaniu krzemianu i utworzeniu kwasu krzemomolibdenowego, a następnie jego zredukowaniu siarczynem sodowym do błękitu krzemomolibdenowego oznaczanego spektrofotometrycznie. Metodę stosuje się tylko w pomiarach stacjonarnych. Oznaczalność wynosi 20 mg w 1 m sześciennym powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04232-02:1993 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości krzemianu etylu -- Oznaczanie krzemianu etylu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
Data publikacji 30-09-1993
Data wycofania 15-08-2014
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30