PN-Z-04231-02:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości substancji szkodliwych emitowanych podczas przetwórstwa tworzyw sztucznych -- Oznaczanie acetonu, benzenu, toluenu, etylobenzenu, 2-etyloheksanolu, ftalanu, dwubutylu i ftalanu dwu(2-etyloheksylu) na stanowiskach pracy w mieszaninie emitowanej podczas przetwórstwa plastyfikowanego poli(chlorku winylu) metodą chromatografii gazowej

Zakres

Metoda polega na adsorpcji oznaczanych związków na węglu aktywnym i włóknie szklanym, wyekstrahowaniu ich roztworem metanolu w dwusiarczkiem węgla i analizie chromatograficznej otrzymanych roztworów. Oznaczalność metody wynosi: aceton-6,2mg/m sześcienny, benzen-0,3mg/m sześcienny, toluen-3,0mg/m sześcienny, etylobenzen-3.0mg/m sześcienny, 2-etyloheksanol-1,8mg/m sześcienny, ftalan dwubutylu-0,2mg/m sześcienny, ftalan dwu(2-etyloheksylu)-0,04mg/m sześcienny

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04231-02:1993 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości substancji szkodliwych emitowanych podczas przetwórstwa tworzyw sztucznych -- Oznaczanie acetonu, benzenu, toluenu, etylobenzenu, 2-etyloheksanolu, ftalanu, dwubutylu i ftalanu dwu(2-etyloheksylu) na stanowiskach pracy w mieszaninie emitowanej podczas przetwórstwa plastyfikowanego poli(chlorku winylu) metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 30-09-1993
Data wycofania 15-08-2014
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30