PN-Z-04220-02:1991 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości trójetylenoczteroaminy -- Oznaczanie trójetylenoczteroaminy na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Zakres

Metoda polega na absorpcji trójetylenoczteroaminy w roztworze kwasu solnego, otrzymaniu pochodnej z chlorkiem densylu i po przeprowadzeniu jej do roztworu w acetonitrylu - analizie techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną. Oznaczalność metody wynosi 0,25 mg w 1 m sześciennym powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04220-02:1991 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości trójetylenoczteroaminy -- Oznaczanie trójetylenoczteroaminy na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Data publikacji 28-06-1991
Data wycofania 30-05-2014
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30