PN-Z-04217-02:1991 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości bezwodnika maleinowego -- Oznaczanie bezwodnika maleinowego na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Zakres

Podano metodę polegającą na absorpcji bezwodnika meleinowego w wodzie destylowanej, a następnie analizie kwasu meleinowego otrzymanego w wyniku hydrolizy bezwodnika metodą chromatografi cieczowej z detekcją spektrofotometryczną, przy długości fali 210 nm. Ustalono sposób pobierania i przygotowywania próbek do badań. Opisano aparaturę i przyrządy oraz sposób przygotowania krzywej wzorcowej i roztworów wzorcowych

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04217-02:1991 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości bezwodnika maleinowego -- Oznaczanie bezwodnika maleinowego na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Data publikacji 10-06-1991
Data wycofania 17-10-2011
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30