PN-Z-04210-02:1989 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości p-nitrofenolu -- Oznaczanie p-nitrofenolu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Zakres

Podano metodę polegającą na przepuszczeniu badanego powietrza przez płuczkę bełgotkową i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu. Metoda jest stosowana do oznaczania zawartości p-nitrofenolu w powietrzu na stanowiskach pracy. Ustalono aparaturę i przyrządy, sposób przygotowania odczynników i roztworów, sporządzanie krzywej wzorcowej

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04210-02:1989 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości p-nitrofenolu -- Oznaczanie p-nitrofenolu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Data publikacji 26-10-1989
Data wycofania 08-07-2015
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30