PN-Z-04208-04:1989 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości estrów kwasu ftalowego -- Oznaczanie ftalanu dwubutylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Metoda badania polega na adsorpcji par ftalanu dwubutylu na żelu krzemionkowym, a aerosolu ftalanu dwubutylu na włóknie szklanym, wyekstrahowaniu alkoholem etylowym i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu. Oznaczalność metody wynosi 1,25 mg w 1 metrze sześciennym powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04208-04:1989 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości estrów kwasu ftalowego -- Oznaczanie ftalanu dwubutylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 29-08-1989
Data wycofania 07-12-2016
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30