PN-Z-04189-02:1988 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości aminodwufenyli -- Oznaczanie 4-aminodwufenylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki

Zakres

Metoda badania polega na adsorpcji 4-aminodwufenylu na żelu krzemionkowym, wyekstrahowaniu go alkoholem izopropylowym i analizie chromatycznej otrzymanego roztworu. Oznaczalność metody wynosi 0,025 mg w 1 metrze sześciennym powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04189-02:1988 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości aminodwufenyli -- Oznaczanie 4-aminodwufenylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Data publikacji 29-03-1988
Data wycofania 13-02-2007
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30