PN-Z-04188-02:1988 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości 1,3-propanosultonu -- Oznaczanie 1,3-propanosultonu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji 1,3-propanosultonu na żelu krzemionkowym, wyekstrahowaniu go roztworem alkoholu metylowego w chloroformie i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu. Metoda jest stosowana do oznaczania zawartości 1,3-propanosultonu w powietrzu na stanowiskach pracy. Określono aparaturę i przyrządy, sposób przygotowania odczynników i roztworów, sporządzanie krzywej wzorcowej i oznaczanie współczynnika desorpcji

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04188-02:1988 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości 1,3-propanosultonu -- Oznaczanie 1,3-propanosultonu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Data publikacji 23-03-1988
Data wycofania 15-08-2014
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30