PN-Z-04183-02:1987 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości chlorowodoru -- Oznaczanie chlorowodoru w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą kolorymetryczną z rodankiem rtęciowym

Zakres

Ustalono metodę polegającą na przepuszczeniu badanego powietrza przez płuczkę z wodą destylowaną w celu otrzymania kwasu solnego. Kolejne czynności opisane w normie prowadzą do powstania kompleksu barwnego, który jest podstawą oznaczania kolorymetrycznego. Podano aparaturę i przyrządy, odczynniki i roztwory, sporządzanie krzywej wzorcowej i roztworów wzorcowych

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04183-02:1987 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości chlorowodoru -- Oznaczanie chlorowodoru w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą kolorymetryczną z rodankiem rtęciowym
Data publikacji 10-12-1987
Data wycofania 14-11-2012
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
ICS 13.040.20