PN-Z-04182-26:2002 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości pestycydów -- Oznaczanie demetonu-S metylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na pobieraniu zawartego w powietrzu demetonu-S metylowego na sorbent (żel krzemionkowy z chemicznie związaną fazą oktadecylową ODS-C18), ekstrakcji z sorbentu acetonem i oznaczaniu zawartości związku w ekstrakcie metodą chromatografii gazowej. Najmniejsze stężenie demetonu-S metylowego, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 0,05 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04182-26:2002 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości pestycydów -- Oznaczanie demetonu-S metylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 16-12-2002
Data wycofania 30-01-2020
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30