PN-Z-04182-24:2001 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości pestycydów -- Oznaczanie atrazyny na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na pobieraniu zawartej w powietrzu atrazyny na sorbent (żel krzemionkowy z chemicznie związaną fazą oktadecylową ODS-C18), ekstrakcji z sorbentu acetonem i oznaczaniu zawartości związku w ekstrakcie metodą chromatografii gazowej. Najmniejsze stężenie atrazyny, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 1 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04182-24:2001 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości pestycydów -- Oznaczanie atrazyny na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 02-02-2001
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30