PN-Z-04182-20:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości pestycydów -- Oznaczanie metomylu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Zakres

Do pobierania próbki powietrza stosuje się próbnik (żel krzemionkowy z chemicznie związaną fazą oktadecylową ODS-C18), następnie metomyl z próbnika ekstrahuje się acetonem. Ekstrakt odparowuje się do suchej pozostałości, którą rozpuszcza się w acetonitrylu i dopełnia fazą ruchomą do określonej objętości. Metomyl w otrzymanym roztworze oznacza się metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną. Najmniejsze stężenie metomylu jakie można oznaczać tą metodą wynosi około 0,3 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04182-20:1996 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości pestycydów -- Oznaczanie metomylu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Data publikacji 17-07-1996
Data wycofania 22-11-2022
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30