PN-Z-04182-18:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości pestycydów -- Oznaczanie fentionu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Metoda polega na sorpcji par i aerozolu fentionu na żelu krzemionkowym z chemicznie związaną fazą oktadecylową, ekstrakcji acetonem i oznaczaniu techniką chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (fid). Oznaczalność metody wynosi 0,017mg w 1m sześciennym powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04182-18:1992 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości pestycydów -- Oznaczanie fentionu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 27-07-1992
Data wycofania 27-11-2012
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30