PN-Z-04182-15:1989 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości pestycydów -- Oznaczanie dikomby na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Herbicyd zawierający sól sodową, sodowo-potasową lub dwumetyloaminową dikamby zatrzymywany jest na sączkach z tkaniny filtracyjnej. Przygotowanie próbki polega na przeprowadzeniu soli do postaci kwasu i utworzeniu estru 2-chloroetylowego dikamby. Ester po ekstrakcji heksanem oznacza się technika chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (ECD). W oznaczaniu nie przeszkadzają 2,4-d i mcpa. Oznaczalność metody wynosi 0,250 mg w 1 m sześciennym powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04182-15:1989 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości pestycydów -- Oznaczanie dikomby na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 05-04-1989
Data wycofania 07-07-2015
Liczba stron 1
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30