PN-Z-04182-14:1989 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości pestycydów -- Oznaczanie kwasu trójchlorooctowego na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną w świetle widzialnym

Zakres

Metoda polega na sorpcji aerozolu soli sodowej kwasu trójchlorooctowego na sączkach z tkaniny filtracyjnej, przeprowadzeniu soli do postaci kwasu w środowisku wodnym, wywołaniu reakcji barwnej działaniem pirydyny w środowisku alkalicznym i oznaczaniu spektrofotometrycznym. W oznaczaniu przeszkadzają inne chlorowcopochodne związki organiczne, które tworzą z pirydyna i ługiem związek barwny. Oznaczalność metody wynosi 1 mg w 1 m sześciennym powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04182-14:1989 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości pestycydów -- Oznaczanie kwasu trójchlorooctowego na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną w świetle widzialnym
Data publikacji 05-04-1989
Data wycofania 08-07-2015
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30