PN-Z-04182-06:1987 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości pestycydów -- Oznaczanie dwutiokarbaminianów na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną

Zakres

Metodę stosuje się do oznaczania następujących dwutiokarbaminianów: ferbam, ziram, tiuram, maneb, zineb, nabam, mankozeb. Dwutiokarbaminiany, występujące w postaci aerozolu lub pyłu, zatrzymane są na sączkach z tkaniny filtracyjnej. Przygotowanie próbki polega na hydrolitycznym rozkładzie dwutiokarbaminianow kwasem mineralnym. W reakcji rozkładu wydziela się dwusiarczek węgla, który w strumieniu azotu przenoszony jest do roztworu pochłaniającego zawierającego dwuetyloamine i jony miedziowe. Powstają związki kompleksowe o barwie żółtej. Absorbancje barwnego roztworu mierzy się w zakresie światła widzialnego. Oznaczalność metody wynosi 0,16-0,20mg/m sześcienny, w zależności od badanego związku

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04182-06:1987 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości pestycydów -- Oznaczanie dwutiokarbaminianów na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
Data publikacji 28-12-1987
Data wycofania 27-11-2012
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30