PN-Z-04181-02:1987 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości chlorku siarki -- Oznaczanie chlorku siarki na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną w zakresie światła widzialnego

Zakres

Metoda polega na reakcji chlorku siarki w roztworze czterochlorku węgla z jodkiem potasowym, wydzieleniu wolnego jodu i spektrofotometrycznym oznaczaniu wydzielonego jodu. Oznaczalność metody wynosi 2,5 mg w 1 m sześciennym powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04181-02:1987 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości chlorku siarki -- Oznaczanie chlorku siarki na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną w zakresie światła widzialnego
Data publikacji 04-11-1987
Data wycofania 27-11-2012
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30