PN-Z-04175-02:1986 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości 2,4-D -- Oznaczanie 2,4-D na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Metodę stosuje się do oznaczania kwasu 2,4-dwuchlorofenoksyoctowego (2,4-d) i jego soli. Aerozol preparatu zawierającego sole kwasu 2,4-d zatrzymuje się na sączkach z tkaniny filtracyjnej. Przygotowanie próbki polega na przeprowadzeniu soli do postaci kwasu i utworzeniu estru 2-chloroetylowego. Ester po ekstrakcji heksanem oznacza się techniką chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (ecd). Oznaczalność metody wynosi 0,2 mg w 1 m sześciennym powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04175-02:1986 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości 2,4-D -- Oznaczanie 2,4-D na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 30-12-1986
Data wycofania 17-10-2011
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30