PN-Z-04172-02:1986 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości selenu i jego związków -- Oznaczanie selenu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną

Zakres

Metoda badania polega na pochłanianiu aerozolu selenu przez sączek sypor 3, reakcji selenu z n, n-dwufenylohydrazyna w roztworze kwasu octowego lodowatego i kwasu solnego, a następnie analizie spektrofotometrycznej otrzymanego roztworu. Metody nie należy stosować w obecności gazowych związków selenu (tlenowodór, fluorki). Oznaczalność metody wynosi 0,05 mg w 1 metrze sześciennym powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04172-02:1986 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości selenu i jego związków -- Oznaczanie selenu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
Data publikacji 15-09-1986
Data wycofania 17-10-2011
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30