PN-Z-04169-02:1986 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości 4,6-dwunitroortokrezolu -- Oznaczanie 4,6-dwunitroortokrezolu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w nadfiolecie

Zakres

Metoda polega na jednoczesnym pobraniu pyłu i par 4,6-dwunitrokrezolu z powietrza, rozpuszczeniu go w roztworze wodorotlenku sodowego i pomiarze absorbancji otrzymanego 4,6-dwunitroortokrezolanu sodu spektrofotometrem w ultrafiolecie. Oznaczalność metody wynosi 0,03 mg w 1 m sześciennym powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04169-02:1986 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości 4,6-dwunitroortokrezolu -- Oznaczanie 4,6-dwunitroortokrezolu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w nadfiolecie
Data publikacji 05-08-1986
Data wycofania 17-10-2011
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30