PN-Z-04165-3:2001 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości metylobutyloketonu -- Oznaczanie heksan-2-onu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par heksan-2-onu na węglu aktywnym, desorpcji disiarczkiem węgla i analizie otrzymanego roztworu techniką chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Najmniejsze stężenie heksan-2-onu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 1,25 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04165-3:2001 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości metylobutyloketonu -- Oznaczanie heksan-2-onu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 02-02-2001
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30