PN-Z-04164-02:1986 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości bromku metylu -- Oznaczanie bromku metylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki

Zakres

Metoda badania polega na adsorpcji bromku matylu na węglu aktywnym, wyekstrahowaniu go toluenem z dodatkiem heksanu jako wzorca wewnętrznego i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu. Oznaczalność metody wynosi 2,4 mg w 1 metrze sześciennym powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04164-02:1986 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości bromku metylu -- Oznaczanie bromku metylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Data publikacji 23-05-1986
Data wycofania 17-10-2011
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30