PN-Z-04148-03:1987 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości hydrazyny i jej pochodnych -- Oznaczanie N,N-dwumetylohydrazyny na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną

Zakres

Metoda polega na pochłanianiu par n,n-dwumetylohydrazyny w płuczkach napełnionych roztworem kwasu solnego oraz reakcji chlorowodorku n,n dwumetylohydrazyny z kwasem fosforomolibdenowym. Powstały niebieski tlenek molibdenu oznacza się kolorymetrycznie. W oznaczaniu przeszkadzają substancje redukujące kwas fosforomolibdenowy lub utleniające n,n-dwumetylohydrazyne. Oznaczalność metody wynosi 0,1mg w 1m sześciennym powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04148-03:1987 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości hydrazyny i jej pochodnych -- Oznaczanie N,N-dwumetylohydrazyny na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
Data publikacji 04-12-1987
Data wycofania 27-11-2012
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30