PN-Z-04147-02:1985 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości alfa- i beta-naftyloaminy -- Oznaczanie alfa- i beta-naftyloaminy na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Ustalono metodę polegającą na absorpcji par naftyloaminy na żelu krzemionkowym, wyekstrahowaniu ich octanem metylu i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu. Metoda jest stosowana do oznaczania zawartości alfa i beta-naftyloaminy w powietrzu na stanowiskach pracy. Podano aparaturę i przyrządy, sposób przygotowania odczynników i roztworów, warunki pracy chromatografu, sporządzanie krzywej wzorcowej

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04147-02:1985 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości alfa- i beta-naftyloaminy -- Oznaczanie alfa- i beta-naftyloaminy na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 25-11-1985
Data wycofania 30-11-2010
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30