PN-Z-04146-4:2005 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości antymonu i jego związków -- Część 4: Oznaczanie stibanu na stanowiskach pracy metodą wodorkowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji stibanu na żelu krzemionkowym impregnowanym chlorkiem rtęci(II), ekstrakcji związku stężonym kwasem chlorowodorowym i analizie otrzymanego roztworu metodą wodorkowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Najmniejsze stężenie stibanu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 0,1 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04146-4:2005 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości antymonu i jego związków -- Część 4: Oznaczanie stibanu na stanowiskach pracy metodą wodorkowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 08-06-2005
Data wycofania 22-10-2021
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30