PN-Z-04146-02:1985 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości antymonu i jego związków -- Oznaczanie antymonu i jego związków na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną

Zakres

Ustalono metodę polegającą na przepuszczeniu badanego powietrza przez sączek, mineralizacji próbki i reakcji antymonu z jodkami w środowisku kwasu siarkowego. Barwa związku jest podstawą oznaczenia spektrofotometrycznego. Metoda jest stosowana do oznaczania zawartości antymonu i jego związków w powietrzu na stanowiskach pracy. Podano aparaturę i przyrządy, odczynniki i roztwory oraz sporządzanie krzywej wzorcowej i roztworów wzorcowych

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04146-02:1985 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości antymonu i jego związków -- Oznaczanie antymonu i jego związków na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
Data publikacji 03-10-1985
Data wycofania 30-11-2010
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30