PN-Z-04145-02:1985 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości benzydyny -- Oznaczanie zawartości benzydyny na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną

Zakres

Podano metodę polegającą na przepuszczeniu badanego powietrza przez sączki "wathman 4", wymyciu benzydyny z sączka roztworem kwasu solnego i reakcji z chloroaminą. Produkt reakcji to żółty związek, który po ekstrakcji chloroformem oznacza się spektrofotometrycznie przy długości fali 445 nm. Ustalono aparaturę i przyrządy, odczynniki i roztwory, sporządzanie krzywej wzorcowej i roztworów wzorcowych

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04145-02:1985 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości benzydyny -- Oznaczanie zawartości benzydyny na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
Data publikacji 03-10-1985
Data wycofania 30-11-2010
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30