PN-Z-04144-02:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości dwubromoetanów -- Oznaczanie 1,2-dwubromoetanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

Zakres

Metoda polega na adsorpcji par 1,2-dwubromoetanu na węglu aktywnym, wyekstrahowaniu go dwusiarczkiem węgla i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu. Oznaczalność metody wynosi 0,25 mg w 1 metrze sześciennym powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04144-02:1993 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości dwubromoetanów -- Oznaczanie 1,2-dwubromoetanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
Data publikacji 30-06-1993
Data wycofania 15-08-2014
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Zastępuje PN-Z-04144-02:1985 - wersja polska
ICS 13.040.30