PN-Z-04143-02:1985 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-Z-04441:2013-08 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości nitroetanu -- Oznaczanie nitroetanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par nitroetanu na węglu aktywnym, wyekstrahowaniu go chloroformem i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu. Metoda jest stosowana do oznaczania stężenia par nitroetanu w powietrzu na stanowiskach pracy. Określono aparaturę i przyrządy, sposób przygotowania odczynników i roztworów, warunki pracy chromatografu, sporządzanie krzywej wzorcowej

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04143-02:1985 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości nitroetanu -- Oznaczanie nitroetanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Data publikacji 25-03-1985
Data wycofania 05-08-2013
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30
Zastąpiona przez PN-Z-04441:2013-08 - wersja polska