PN-Z-04142-02:1985 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości nitrometanu -- Oznaczanie nitrometanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par nitrometanu na węglu aktywnym, wyekstrahowaniu go chloroformem i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu. Metoda jest stosowana do oznaczania stężenia par nitrometanu w powietrzu na stanowiskach pracy. Ustalono aparaturę i przyrządy, sposób przygotowania odczynników i roztworów, sporządzanie krzywej wzorcowej oraz współczynnika desorpcji

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04142-02:1985 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości nitrometanu -- Oznaczanie nitrometanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Data publikacji 25-03-1985
Data wycofania 06-03-2012
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30