PN-Z-04141-02:1985 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości mrówczanu etylu -- Oznaczanie mrówczanu etylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej ze wzbogacaniem próbki

Zakres

Określono metodę polegającą na adsorpcji par mrówczanu etylu na węglu aktywnym, desorpcji nitrometanem i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu. Metoda jest stosowana do oznaczania stężenia par mrówczanu etylu w powietrzu na stanowiskach pracy. Podano aparaturę i przyrządy, sposób przygotowania odczynników i roztworów, pobieranie próbek powietrza, warunki pracy chromatografu oraz sporządzanie krzywej wzorcowej

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04141-02:1985 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości mrówczanu etylu -- Oznaczanie mrówczanu etylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej ze wzbogacaniem próbki
Data publikacji 14-03-1985
Data wycofania 30-11-2010
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30