PN-Z-04100-02:1987 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości cynku i jego związków -- Oznaczanie tlenku cynkowego na stanowiskach pracy metodą nefelometryczną z chlorowodorkiem dwuantypirylometylometanu

Zakres

Metoda polega na pobieraniu próbki na sączek bibułowy, spopieleniu i wyprażeniu próbki, a następnie przygotowaniu roztworu próbki i utworzeniu związku kompleksowego cynku, który oznacza się nefelometrycznie. W oznaczaniu przeszkadzają jony kobaltu. Oznaczalność metody wynosi 2,5 mg cynku w 1 m sześciennym powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04100-02:1987 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości cynku i jego związków -- Oznaczanie tlenku cynkowego na stanowiskach pracy metodą nefelometryczną z chlorowodorkiem dwuantypirylometylometanu
Data publikacji 28-12-1987
Data wycofania 27-11-2012
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Zastępuje PN-Z-04100-01:1975 - wersja polska
ICS 13.040.30