PN-Z-04097-07:1974 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania składu ziarnowego pyłów -- Analiza sitowa

Zakres

Analiza sitowa wykonywana ręcznie na sucho ma zastosowanie do dowolnego rodzaju pyłu z wyjątkiem pyłów, które nie przechodzą przez pierwsze sito (o największych oczkach), np. pyłów o dużym stopniu zlepienia, higroskopijnych i pyłów podatnych na rozcieranie. Analiza sitowa na mokro ma zastosowanie do dowolnego rodzaju pyłu pod warunkiem dobrania cieczy do przemywania nie reagującej chemicznie z badanym pyłem, nie rozpuszczającej go, nie powodującej aglomeracji ziarn pyłu ani ich pęcznienia.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04097-07:1974 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania składu ziarnowego pyłów -- Analiza sitowa
Data publikacji 30-12-1974
Data wycofania 13-08-2015
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
Zastępuje PN-Z-04007:1966 - wersja polska
ICS 13.040.01