PN-Z-04097-01:1974 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania składu ziarnowego pyłów -- Oznaczanie liczbowego rozkładu liniowych projekcyjnych wymiarów cząstek pyłu nie mniejszych niż 2 mikrometry za pomocą mikroskopu optycznego bez użycia cieczy immersyjnej

Zakres

Metodę stosuje się do klasyfikacji różnego rodzaju pyłów pod względem ich dyspersji, gdy najmniejszym oznaczanym przedziałem wymiarowym cząstek pyłu jest przedział ≤ 2 µm. Oznacza to, że mierzeniu podlegają cząstki o wymiarze wynoszącym co najmniej 2 µm, a mniejsze są tylko liczone (bez oznaczania ich wymiarów) jako mieszczące się w podanym przedziale. Biorąc pod uwagę rodzaje pyłów, metodę stosuje się do takich pyłów, dla których można dobrać w cieczy ochronnej (ciecz nie dopuszczająca do łączenia się cząstek pyłu) lub dyspersyjnej (ciecz powodująca rozdzielanie się cząstek złączonych) tak małe stężenie, aby obraz pyłu pod mikroskopem nie wykazywał koagulatów uniemożliwiających pomiar wymiarów pojedynczych cząstek. Metody tej nie należy stosować, gdy oznaczanie przeprowadza się pod mikroskopem bezpośrednio na filtrze lub innym podłożu, na które pobrano próbkę pyłu lub gdy filtr czy też inne podłoże poddaje się rozpuszczaniu i bezpośredniemu osadzaniu wraz z pyłem na szkiełku mikroskopowym.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04097-01:1974 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania składu ziarnowego pyłów -- Oznaczanie liczbowego rozkładu liniowych projekcyjnych wymiarów cząstek pyłu nie mniejszych niż 2 mikrometry za pomocą mikroskopu optycznego bez użycia cieczy immersyjnej
Data publikacji 19-12-1974
Data wycofania 13-08-2015
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
ICS 13.040.01