PN-Z-04094-08:1984 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badanie zawartości tlenku węgla -- Oznaczanie tlenku węgla w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą jodometryczną

Zakres

Przedmiotem normy jest metoda oznaczania zawartości tlenku węgla w powietrzu atmosferycznym (imisja):
a) w próbkach pobieranych przez 30 min,
b) w próbkach pobieranych przez 24 h (średniodo-bowych).
Zakres stosowania metody oznaczania tlenku węgla wynosi:
a) dla próbek pobieranych przez 30 min - 1,0 -5- 80 mg/m3,
b) dla próbek pobieranych przez 24 h (średniodo-bowych) - 0,3 -r 80 mg/m3.
W oznaczaniu przeszkadzają wszystkie substancje organiczne utleniane pięciotlenkiem jodu do dwutlenku węgla oraz wszystkie gazy kwaśne. Związki te są usuwane w toku oznaczania w układzie oczyszczającym zestawu wg 2.2h).

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04094-08:1984 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badanie zawartości tlenku węgla -- Oznaczanie tlenku węgla w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą jodometryczną
Data publikacji 14-03-1984
Data wycofania 13-08-2015
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
ICS 13.040.20