PN-Z-04094-02:1974 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości tlenku węgla -- Oznaczanie tlenku węgla na stanowiskach pracy metodą konduktometryczną

Zakres

Metodę stosuje się do oznaczania zawartości tlenku węgla w powietrzu otaczającym stanowiska pracy przy przeprowadzaniu kontroli warunków sanitarno-higienicznych. Oznaczalność metody wynosi 2,5 mg/m3.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04094-02:1974 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości tlenku węgla -- Oznaczanie tlenku węgla na stanowiskach pracy metodą konduktometryczną
Data publikacji 30-12-1974
Data wycofania 07-07-2015
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30