PN-Z-04036-4:1999 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości nitrobenzenów -- Oznaczanie o-, m- i p-dinitrobenzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Metoda polega na adsorpcji par na żelu krzemionkowym i osadzeniu aerozolu o-, m- i p-dinitrobenzenu na włóknie szklanym, desorpcji acetonem i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu. Najmniejsze stężenie o-, m-, p-dinitrobenzenu jakie można oznaczyć tą metodą wynosi 0,15 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04036-4:1999 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości nitrobenzenów -- Oznaczanie o-, m- i p-dinitrobenzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 24-08-1999
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30