PN-Z-04036-2:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości nitrobenzenu -- Oznaczanie par nitrobenzenu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną

Zakres

Nitrobenzen pochłonięty w wodzie redukuje się podsiarczynem sodowym do aniliny, którą po zdwuazowaniu sprzęga się z solą R. Powstały związek barwny oznacza się kolorymetrycznie. Oznaczalność metody wynosi 1 mg w 1 m3 powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04036-2:1996 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości nitrobenzenu -- Oznaczanie par nitrobenzenu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
Data publikacji 12-11-1996
Data wycofania 30-08-2017
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Zastępuje PN-Z-04036:1970 - wersja polska
ICS 13.040.30