PN-Z-04031-9:1994 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości aniliny i jej pochodnych -- Oznaczanie aniliny w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą chromatografii gazowej

Zakres

Metoda służy do oznaczania stężania par aniliny w powietrzu atmosferycznym (imisja) w próbkach jednorazowych pobieranych przez 30 minut. Oznaczanie polega na absorpcji aniliny z powietrza na Chromosorbie G z naniesionym kwasem fosforowym, desorpcji za pomocą benzenu (lub toluenu) i oznaczaniu aniliny w ekstrakcie metodą chromatografii gazowej z detekcją promieniowo-jonizacyjną. Oznaczalność metody wynosi 2ug w 1 m sześciennym powietrza atmosferycznego

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04031-9:1994 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości aniliny i jej pochodnych -- Oznaczanie aniliny w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 15-12-1994
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
ICS 13.040.20