PN-Z-04031-11:2011 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości aniliny i jej pochodnych -- Część 11: Oznaczanie 2-toliloaminy na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par 2-toliloaminy na żywicy XAD-7 z naniesionym kwasem ortofosforowym(V), desorpcji toluenem i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatografii gazowej. Najmniejsze stężenie 2-toliloaminy, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 0,3 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04031-11:2011 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości aniliny i jej pochodnych -- Część 11: Oznaczanie 2-toliloaminy na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 12-09-2011
Data wycofania 17-10-2022
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30