PN-Z-04030:1956 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Substancje szkodliwe dla zdrowia ludzkiego -- Najwyższe dopuszczalne stężenia w mg/l w powietrzu otaczającym stanowiska robocze

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-Z-04030:1956 - wersja polska
Tytuł Substancje szkodliwe dla zdrowia ludzkiego -- Najwyższe dopuszczalne stężenia w mg/l w powietrzu otaczającym stanowiska robocze
Data publikacji 31-07-1956
Data wycofania 16-11-1968
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
ICS 13.040.01