PN-Z-04015-09:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości siarki i jej związków -- Oznaczanie par dwusiarczku węgla na stanowiskach pracy przy użyciu spektrofotometrycznego analizatora

Zakres

Metoda polega na pochłanianiu dwusiarczku węgla w roztworze alkoholowym dwuetyloaminy i octanu miedziowego, w wyniku czego powstaje żółtobrazowo zabarwiony dwuetylodwutiokarbaminian miedziowy. Zakres oznaczania metody wynosi 1-130 mg w 1 m sześciennym powietrza. W oznaczaniu przeszkadzają siarkowodór, siarczek dwumetylowy, tiofan i merkaptany

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04015-09:1990 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości siarki i jej związków -- Oznaczanie par dwusiarczku węgla na stanowiskach pracy przy użyciu spektrofotometrycznego analizatora
Data publikacji 13-09-1990
Data wycofania 30-11-2010
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30