PN-Z-04015-08:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości siarki i jej związków -- Oznaczanie stężenia par dwusiarczku węgla w instalacjach przemysłowych metodą spektrofotometryczną z użyciem etyloksantogenianu potasowego

Zakres

Metoda polegana pochłanianiu dwusiarczku węgla w etanolowym roztworze wodorotlenku potasu, do którego po zakończonej absorpcji dodaje się roztwór octanu kobaltawego w kwasie octowym. W wyniku reakcji powstaje żółtozielony etyloksantogenian kobaltawy, którego absorbancja mierzona jest spektrofotometrem. Zakres mierzonych stężeń wynosi od 25mg/m sześcienny do 23g/m sześcienny

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04015-08:1992 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości siarki i jej związków -- Oznaczanie stężenia par dwusiarczku węgla w instalacjach przemysłowych metodą spektrofotometryczną z użyciem etyloksantogenianu potasowego
Data publikacji 17-11-1992
Data wycofania 14-11-2012
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
ICS 13.040.40