PN-Z-04015-07:1986 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości siarki i jej związków -- Oznaczanie stężenia par dwusiarczku węgla w instalacjach przemysłowych metodą spektrofotometryczną

Zakres

Metoda polega na pochłanianiu dwusiarczku węgla w izopropanolowym roztworze dwuetanoloaminy. Po zakończonej absorpcji dodaje się roztwór octanu kobaltawego w kwasie octowym. W wyniku reakcji powstaje kompleks o żółtozielonym zabarwieniu, którego absorbancja mierzona jest spektrofotometrycznie. Zakres mierzonych stężeń wynosi od 25mg/m sześcienny do 23g/m sześcienny

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04015-07:1986 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości siarki i jej związków -- Oznaczanie stężenia par dwusiarczku węgla w instalacjach przemysłowych metodą spektrofotometryczną
Data publikacji 09-05-1986
Data wycofania 10-10-2011
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
ICS 13.040.40